Energy and Environmental Engineering

Engineering plastic with excellent characteristics

The excellent characteristics of engineering plastic make it especially suitable for use in applications within energy generation based on solar, wind, hydro, biogas, and in waste management/recycling and purification plants.

Vi har tillsammans med våra leverantörer varit en lösningsleverantör för energiproduktionsindustrin i många år. Vår erfarenhet bygger på applikationsframgångar i traditionella energisektorer som olja och gas, men mer och mer inom nya alternativa energifält som vind och sol.

Vårt breda utbud av material erbjuder nyckellösningar för din specifika bransch, redan beprövade eller skräddarsydda. Våra material är omfattande testade och kan fungera under hårda kemiska och till och med extrema termiska förhållanden. Våra högpresterande material erbjuder fördelarna med all plast, vilket hjälper till att minska vikten och möjliggör utbyte av andra material som stål, aluminium eller keramik på grund av deras höga specifika hållfasthet.

 

The benefits of engineering plastic in
Energy and Environmental Engineering

  • High form stability, mechanical strength and wear resistance
  • Low friction – lubricant free
  • Resistant to both high and low temperatures
    (–200°C to +260°C)
  • Corrosion-free
  • Withstands UV exposure, steam, strong chemicals and cleaning agents
  • Smooth, pore-free surface – easy to clean
  • High form stability, mechanical strength and wear resistance

Plastics for renewable energy from solar and wind power

Solar and wind farms are being established with great speed, on the ground and at sea, and are contributing to meeting the increased demand for electricity. Our supplier works with major equipment manufacturers to improve overall efficiency and reliability, and to significantly reduce maintenance needs.

Download our brochure about Energy and Environmental Engineering

Energy and Environmental Engineering