AB Carlsson & Möller – Comprehensive partner in engineering plastics

AB Carlsson & Möller, Box 22161, SE-250 23 HELSINGBORG, SWEDEN • Org. nr:556057-0011 • Phone: +46 (0)42-25 38 00 • Email:

 Bild saknas

Kemisk beteckning:

Polyfenylenoxid

Förkortning:

PPO

Transmissionsförmåga:

N/A

Naturfärg:

Gulaktig, opak

Infärgningsmöjligheter:

Obegränsade

Vanliga användningsområden:

Inom elindustrin och som bl.a. pumpar, skovelhjul, köksmaskiner, spolstommar, vattenfilter m.m.

Anmärkning:

PPO kan modifieras med glasinblandning SB och lämpar sig för formsprutning och extrudering. Färdiga detaljer kan vakuummetalliseras och lackeras.

Utmärkande egenskaper:

  • Hög användningstemperatur
  • Dimensionsstabil
  • God elektrisk isolator
  • Hydrolysbeständig
  • Låg brännbarhet
  • God kryphållfasthet