AB Carlsson & Möller – Comprehensive partner in engineering plastics

AB Carlsson & Möller, Box 22161, SE-250 23 HELSINGBORG, SWEDEN • Org. nr:556057-0011 • Phone: +46 (0)42-25 38 00 • Email:

Vårt sortiment av konstruktionsplast samt användningsområden

BenämningFörkortningIndustriLivsmedelLife Science

Epoxiplast

EP

   
Amidplast PA  

Amidimidplast

PAI

   
Benzimidazoleplast PBI    

Karbonatplast

PC

 
Etenplast PE

Etereterketonplast

PEEK

Eterimidplast PEI  

Etersulfonplast

PES

   
Termoplastisk polyester PET  

Fenolplast

PF

   
Akrylplast PMMA  

Acetalplast

POM

Propenplast PP

Fenylenoxidplast

PPO

   
Fenylensulfidplast PPS    

Fenylsulfonplast

PPSU

   
Styrenplast PS    

Sulfonplast

PSU

 
Fluorplast PTFE

Fluorosintplast

PTFE+Mica

   
Vinylkloridplast PVC    

Vinylidenfluoridplast

PVDF

   
Silikonplast SI    

Esterplast

UP

   

Bakelit (PF 1120 och CF 25) är kanske den mest kända härdplasten hos oss, men även halogenfri Epoxiplast FR4 HF (tidigare GE 313) och Esterplast GPO 3 finns på vårt lager. Välkända termoplaster som Acetal (POM) och Etenplast (PE) finns i stort urval hos oss. Etenplast är även känt under varumärken som Bemalon och Tivar. Andra vanliga plaster som vi lagerför är Nylon (PA), Nylatron GSM och NSM.

Nya fina Nylatron 703XL finns hos oss, liksom avancerade plaster som PVDF, Torlon, Fluorosint, PEEK och Techtron.

Andra plaster som PEI, PSU och PPSU finns i begränsad utsträckning.