Application area: General industry


General facts

Polyethylene

Shortening: PE

Color: White, colorless

Coloring options: Unlimited

Common uses: Household items, bottles, pipes, buckets, fuel tanks, cable insulation, etc.

Benefits

 • Very good impact resistance over a wide temperature range.
 • Good electrical properties.
 • Low water absorption.
 • Resistant to most chemicals.
 • Can be used in contact with food.
 • Available in several variants with varying melt index and molecular weight from very weak to semi-rigid materials.
 • Stiffened with filler or fiberglass.
 • Expands to foam.
 • Occurs as a construction plastic with simultaneous cellular and fiberglass structure.
 • Low Price.

Restrictions

 • Mycket hög längdutvidgningskoefficient.
 • Låg resistans mot krypning vid belastning.
 • Sämre utmattningshållfasthet än polypropen.
 • Brinner häftigt.
 • Angrips av oxiderande syror.
 • Hög formkrympning.
 • Svårt och limma.
 • Känslig för spänningskorrosion.
 • Dålig väderbeständighet (om ej svart).
 • Svårt att förse med text utan föregående ytbehandling.
 • Låg reptålighet.
 • Mekaniska egenskaper, starkt temperaturberoende.