Vad är PFAS? Om PFAS-förbudet

PFAS är en stor grupp av syntetiska ämnen som finns i många produkter omkring oss – och som sedan hamnar i naturen där de inte bryts ner. Då PFAS kan vara farligt för både miljö och hälsa höjs nu röster för att tillverkning och försäljning av PFAS ska förbjudas helt.

 

Vad är PFAS?

PFAS (per- och polyfluorerande alkylsubstanser) är en stor familj av syntetiska material som används inom en mängd olika områden. Gemensamt för dem alla är att de har det som kallas en polär kovalent bindning mellan kol- och fluoratomer. Det är en av de starkaste enkelbindningar som finns inom kemin.

På grund av denna starka bindning har PFAS extremt hög kemisk resistens. Att bindningen inte kan angripas av syror, alkalier och lösningsmedel har gjort ämnena väldigt användbara, men när de med tiden hamnar på andra ställen än de som var tänkta från början blir den ett problem: PFAS bryts inte ner utan blir kvar i naturen.

 

Historia och användning

Den stora grupp ämnen som kallas PFAS har använts sedan 1950-talet och har otaliga användningsområden, såväl inom industrin som i produkter som finns hemma hos oss alla. Ämnena har ofta tillsatts för att fungera fett- eller vattenavstötande, tätande eller förstärkande. Några produkter som ofta innehåller PFAS är

  • textilier som kläder, paraplyer och mattor
  • solkräm, hudkräm och smink
  • hushållsprodukter som färg, rengöringsmedel och non stick-stekpannor
  • livsmedelsförpackningar av papper och kartong
  • brandsläckningsskum.

 

Användbart men farligt: Hur påverkar PFAS kroppen?

Det finns belägg för att ett fåtal PFAS-ämnen är skadliga för hälsan. Man kan som exempel nämna att PFNA, PFOS och PFOA klassificerats som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. För de allra flesta PFAS-ämnen finns inga studier som visar på risker, men hela gruppen bör betraktas som hälsoskadlig.

Djurförsök har visat att olika PFAS-ämnen kan ha skadliga effekter på immunförsvaret och fortplantningen, men också på sköldkörtelhormon, lever och blodfetter. Enskilda ämnen kan också orsaka tumörer.

De tydligaste indikationer på hur PFAS-ämnen är farliga för människor kommer från områden där vattnet lokalt förorenats av PFAS. Effekterna där har varit försämrat immunförsvar, påverkan på levern, försämrade kolesterolvärden och att nyfödda barn väger mindre.

 

Hållbart men ohållbart: Hur påverkar PFAS miljön?

De tusentals olika ämnen som tillhör PFAS-gruppen har förstås väldigt olika – om några – effekter på miljön. Alla typer av PFAS sprids lätt i luft och vatten, och eftersom de är extremt svårnedbrytbara finns de kvar under mycket lång tid. Produkter som innehåller PFAS kan avge små mängder under hela sin livstid och användning, och fortsätter förstås att göra det även sedan produkten blivit avfall.

 

Förbud mot PFAS?

PFAS är i nuläget inte förbjudet, men eftersom det visat sig att vissa PFAS är farliga eller skadliga, och eftersom PFAS inte bryts ner i naturen, är produktion och användning av ämnena reglerad. Det finns internationella regler, EU-regler och regler på nationell nivå.

Svenska Kemikalieinspektionen la i februari 2023 tillsammans med myndigheter från fyra andra länder fram ett förslag om att all tillverkning och försäljning av PFAS ska förbjudas i EU. Förhoppningen är att förslaget ska antas 2025 och sedan genomföras successivt under åren som följer.

Parallellt med arbetet i EU blir reglerna hårdare också i USA, där delstaterna går fram i lite olika takt med begränsningarna. I Kina verkar det inte vara några begränsningar för hela PFAS-gruppen på väg, däremot regleringar av underklasserna PFOS och PFOA.

 

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om Carlsson & Möllers miljöarbete eller hur vi jobbar med att fasa ut PFAS är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Visa alla frågor & svar

Har du fler frågor?

Kontakt