Information materialprisjusteringar

Datum: 2021-03-12

Plats: Helsingborg

Bäste kund!

Sedan i början av året har våra materialleverantörer konfronterats med drastiska prishöjningar från sina råvaruleverantörer.

Liknande rapporter inom alla tekniska plastområden har redan aviserats på marknaden.

Prisökningen är ett resultat av globalt begränsad tillgänglighet på råvarumaterial vilket grundar sig i bland annat avstängningar och utökat underhållsarbete på produktionsanläggningar, force majeur och avsevärt ökade fraktpriser med mera.

Vi kan inte påverka rådande situation och hittills har vi kunnat kompenserat mindre och tidigare prishöjningar med interna justeringar och effektiviseringar.

Vi ser dock ökande flaskhalsar i råvaruförsörjningen till våra materialleverantörer och som ett resultat av det kommer priset på halvfabrikat så som plattor, rör och stänger att öka.

På grund av den osäkra marknadssituationen informerar vi dig redan idag om kommande och i vissa fall betydande prisökningar för material, plattor, rör och stänger samt justeringar av materialandelen i våra kalkyler på färdigbearbetade detaljer.

Tack för din förståelse!

Vi kommer kontinuerligt att hålla er uppdaterade.

Med vänlig hälsning
Helsingborg, dag som ovan

Jonas Stålhandske Palovaara
Marknadschef / Marketing Manager

Alla nyheter & event