Metalldetekterbar (MD)-plast

Vår högteknologiska metalldetekterbara plast, så kallad MD-plast, kan på magnetisk väg identifieras i processen. MD-plast är detekterbar ner till en partikelstorlek på endast tre millimeter och är avsedd för applikationer där man vill säkerställa att främmande material inte kommer in i slutprodukten. Det gör att livsmedelsföretag och tillverkare av maskiner och processutrustning kan möta höga krav på produktkvalitet och produktsäkerhet och således trygga en ökad säkerhet. Detta är särskilt viktigt vid tillverkningen av livsmedel så som barnmat.

Vår MD-plast är 3-vägsdetekterbara polymerlösningar vilket innebär: Blå färg, Metall detekterbara och Röntgendetekterbara. Våra MD-plaster finns i olika material för specifika egenskaper, dessa är: Polyetenplast (PE), polyoxymetylen (POM), polyamid (PA) samt polyetereterketon (PEEK). Vår MD-plast tillverkas i plattor och stänger.

Plast inom livsmedelsindustrin har många fördelar

Plast inom livsmedelsapplikationer erbjuder en rad fördelar i jämförelse med komponenter av metall. De har slagtålighet, slitstyrka, korrosionssäkerhet och låg friktion, för att nämna några. Dessutom tål plast starka kemikalier, rengöringsmedel och höga temperaturer, så som i hetvatten och ånga vid desinficering och autoklavering. Därför används plast alltmer inom just livsmedelsindustrin och i applikationer där hygienkraven är höga. En ytterligare stor fördel är att komponenter och maskinelement av plast kan göras mycket lättare, och bidrar då till en ökad effektivitet i processlinjer och utrustning och därmed lägre energiförbrukning.

MD-plast och dess fördelar

• Visuell detekterbar (blå färg)
• Metaldetekterbar
• Röntgendetekterbar
• Kan identifieras ner till endast tre millimeter (3x3x3)
• Säkerställer att processen inte kontamineras
• Gör att man kan möta höga krav på produktkvalitet och produktsäkerhet

Plast inom livsmedelsindustrin har många fördelar

Plast inom livsmedelsapplikationer erbjuder en rad fördelar i jämförelse med komponenter av metall. De har slagtålighet, slitstyrka, korrosionssäkerhet och låg friktion, för att nämna några. Dessutom tål plast starka kemikalier, rengöringsmedel och höga temperaturer, så som i hetvatten och ånga vid desinficering och autoklavering. Därför används plast alltmer inom just livsmedelsindustrin och i applikationer där hygienkraven är höga. En ytterligare stor fördel är att komponenter och maskinelement av plast kan göras mycket lättare, och bidrar då till en ökad effektivitet i processlinjer och utrustning och därmed lägre energiförbrukning.

Kontakt