Leveransbestämmelser och leveransvillkor

Snabba leveranser från Carlsson & Möller

Vårt mål är att erbjuda snabba leveranser både på halvfabrikat, förädlat halvfabrikat samt maskinbearbetade komponenter.

Vi har ett av Sveriges största lager av konstruktionsplaster och har möjlighet att leverera halvfabrikat samt förädlat halvfabrikat inom 48 timmar.

Maskinbearbetade komponenter upp till fyra veckors leveranstid förutsatt att aktuellt material finns tillgängligt.

Leveransvillkor

EXW INCOTERMS 2010 exkl. emballage.

Leverensbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser enligt NL 09/NL 09E vilket utges av Teknikföretagen.