C&M Lean production

Carlsson & Möllers Lean Production startade den 9:e september 2009 (090909) och är ständigt rullande med återkommande uppföljningar och revisioner.

Carlsson & Möllers Lean Production innebär att verksamheten planeras utifrån kundernas behov. Huvudprincipen är att alla faktorer i produktionsprocessen, som inte skapar värde för kunderna, ska skalas bort. Leanprojektet har medfört att vi ständigt ökar vår förmåga att hjälpa våra kunder samtidigt som vår flexibilitet ytterligare höjs. Genomloppstiderna minskar och det dagliga arbetet blir snabbare och enklare. Något som alla parter har nytta av.

I projektet har vi tagit fasta på företagets initialer CM och utifrån detta byggt upp värdebegrepp som Cost Minded, Cross Minded och Customer Motivated. Dessa nyckelbegrepp är direkt knutna till fördelar som Carlsson & Möller erbjuder.

Lean-konceptet förstärker vårt grundläggande affärskoncept:
Carlsson & Möller som totalpartner

C & M är Customer Motivated

Vi har starkt kundfokus och värnar om långsiktiga affärsrelationer som bygger på engagemang och kunskap.

C & M är Cross Minded

Vi tänker i nya banor och är öppna för nya vägar och idéer som vi delar med oss av till kunderna.

C & M är Cost Minded

Vi är kostnadsmedvetna och vet hur vi kan ge kunderna den ekonomiskt bästa lösningen.