Visselblåsning

Det är viktigt för oss att det vi gör är rätt, och vi vill göra allt för att förhindra oegentligheter och andra missförhållanden inom vårt företag.

För att lämna information om allvarliga missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller andra oegentligheter, görs detta anonymt via företagets ägare Indutrade och då via koncernens centrala visselblåsningssystem som hanteras av en tredje part. Använd följande länk och följ instruktionerna: www.indutrade.se/hallbarhet/visselblasning