Denna omättade, polyester är röd på ytan och rosa i kärnan i standardutförande men är beige i naturlig form och har obegränsade infärgningsmöjligheter. Den framställs genom förnätning av en polyester med styren.