Etenplast är färglös och har obegränsade infärgningsmöjligheter. Denna typ av termoplast används ofta i hushållsartiklar, flaskor, bensintankar och rör. Den mångsidiga etenplasten kan formblåsas, varmformas, formsprutas, extraderas och bearbetas skärande. Likaså kan den präglas, svetsas och vakuumetalliseras.