Den beige PEEK-plasten används i applikationer där det ställs höga krav på dimensionsstabilitet, styrka och utmattningshållfasthet och låg risk för brand vid förhöjd temperatur.