Polyetersulfon (PES) ingår i gruppen sulfoner  och är en termoplast som är amorf.

PES är likt övriga sulfonplaster lämpliga vid förhöjda temperaturer. Den kemiska resistansen är över lag mycket bra och utmärkande är materialets goda hydrolytiska egenskaper. Likt alla amorfa material är dem transparenta i grunder och så även för PES som har en gulbrun, transparent färg. Detaljer i PES kan göras med höga toleranskrav.