Fenoplaster (CF, bomull, PF, papper) tillhör familjen amorf härdplast som är baserade på fenol-formaldehyd. Fenolplast var marknadens första kommersiella plast 1909 och fick handelsnamnet Bakelit efter upptäckaren Leo Baekeland (USA).

Fenolplast erbjuds i flera olika varianter, båda som bomullsarmerad PF CC i flera olika bomullsvävstäthet eller som pappersarmerad PF CP.

Fenolplast lämpar sig där krav på måttstabilitet och mekanisk styrka krävs. Sågverksindustrin är stor bransch inom denna materialgrupp.

Vi erbjuder även Fenolplast med ifylld armering så som grafit, PTFE, glas.

Fenolplaster kan inte smältas om då dem är tvärbundna och har mycket starka kedjedbindningar varför Fenolplast som alla härdplaster inte kan återvinnas utan får hanteras som deponi.

Användningsområden för fenolplast:

  • Kugghjul
  • Kedjehjul
  • Kontakter
  • Spånbrytarskena
  • Flisbrytarskena
  • Klingstyrning
  • Bandstyrning
  • Klossar
  • Backar
  • Fixturer

Välkommen att kontakta oss för mer information!