PF som granulat lämpar sig för formpressning, extrudering och formsprutning och kan bearbetas skärande i halvfabrikat.