PPO är en gulaktig plast, som kan modifieras med glasinbindning och lämpar sig för formsprutning och extrudering. Denna plast används ofta inom elindustrin, i pumpar, skovelhjul, köksmaskiner, spolstammar och vattenfilter. Fenylenoxidplasten har hög användningstemperatur, är dimensionsstabil, hydrolysbeständig och har god kryphållfasthet, m.m.