Fluorplast används ofta i applikationer i flygplan, elmaskiner, robotar, beläggning i kokkärl och som elektriskt isoleringsmaterial, för att nämna några. PTFE lämpar sig väl för formpressning och extrudering. Det är ett mycket svårarbetat material, men det kan bearbetas skärande.