Härdplast är ett hårt sammanflätat amorft material som inte kan smälta, men som efter sin livstid kan återanvändas genom att malas ner till flis eller pulver och användas som utfyllnads- eller förstärkningsmaterial i nya produkter.

Vi lagerför och maskinbearbetar i en mängd olika härdplaster, som var och en besitter olika egenskaper, för olika användningsområden.

Den första kommersiella plast kom 1911 och var en härdplast, fenolformaldehyd mera känt som vävbakelit.

Fenol PF


Den bruna, eller djupt röda, fenolplastens nätverk framställs genom kondensation av fenol och formaldehyd. Fenolplast används ofta i kåpor, pumpdetaljer, lim och bindemedel, el-isolatorer och glidlager. Fenolplast som granulat lämpar sig väl för formpressning, extrudering och formsprutning.

Handelsnamn: Isolit®, Etronit® (Pappersarmerad). Carta®, Pertinax®, Etronax® (Bomullsvävsarmerad). Voltis®, Bakelit®

Fenol, pappersarmerad

PF CP 201

Detaljerad info
Fenol, pappersarmerad

PF CP 202

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 203

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 202

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 201+MoS2+Grafit

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 201+MoS2

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 201+PTFE

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 201+grafit

Detaljerad info
Fenol, bomullsvävsarmerad

PF CC 201

Detaljerad info

Polyester UP


Denna omättade, polyester är röd på ytan och rosa i kärnan i standardutförande men är beige i naturlig form och har obegränsade infärgningsmöjligheter. Den framställs genom förnätning av en polyester med styren.
Esterplast används i en uppsjö av olika områden. Några exempel på dessa är i båtar, bilar, olje- och vattentankar, möbler, simbassänger, badrumsinredningar och som bindemedel.

Ester, glasfiberarmerad

UP GM 203

Detaljerad info

Epoxi EP


Epoxiplast är en transparent härdplast med mycket bra infärgningsmöjligheter. Den är baserad på kondensation av epiklorhydrin och besfenol-A och är förnätad med diaminer eller andra härdare. Epoxiplast används ofta i färger, laminat, som ytbeläggning av metall och industriellt formgodslim.

EP lämpar sig för gjutning, form- och laminatpressning. Den kan elektroplåteras och bearbetas skärande.

Handelsnamn: Isoval®, Duraver®, G-Etronax®, GE313®

Epoxy, glasvävsarmerad

EP GC 203

Detaljerad info
Epoxy, glasvävsarmerad

EP GC 202

Detaljerad info
Epoxy, glasvävsarmerad

EP GC 201

Detaljerad info

Silikon SI


Den formstabila, vita silikonplasten struktureras genom glasvävsbaserad silikon. Denna typ av plast är mycket väderbeständig och används med fördel utomhus, inte sällan i elektriska komponenter. Silikonplast har goda infärgningsmöjligheter.

Silikon, glasvävsarmerad

SI GC 202

Detaljerad info

Polyuretanplast PUR


Polyuretan (PUR) i standardutförande är eterbaserad men finns även esterbaserad att beställa. Eterbaserad PUR är hydrolysbeständiga och stabila för utomhusbruk med goda åldringsegenskaper. Polyestertyper har god kemisk beständighet med mindre svällning samt ökad beständighet mot nötning. Normalt är färgen gulaktig brun men kan variera kraftigt. Infärgningsmöjligheterna är stora. PUR kan erhållas i hårdhet från 50 Shore A upp till 99 Shore A som standard. Finns även i hårdhet enligt Shore D skala.

Polyuretan esterbaserad

PUR (esterbaserad)

Detaljerad info
Polyuretan eterbaserad

PUR (eterbaserad)

Detaljerad info