Denna vita termoplast används exempelvis inom tillverkning av kugghjul, kåpor, lager och bobiner. Den har begränsat med infärgningsmöjligheter och finns som PET-natur och PET-TX.

Polyetentereftalat (förkortning PET) har egenskaper som påminner om POM.  Vi erbjuder PET i plattor, stänger och rör. PET finns i både delkristallint- som i amorft utförande. Den delkristallina varianten är PET-P och kan få med eller utan inblandad smörjmedel. Amorf PET är i form av PET-G och är transparent och har sämre mekaniska egenskaper och används företrädesvis som fönster, skydd, maskinkåpor m.m.

Det delkristallina PET materialet erbjuder hög slitstyrka och är bland de bästa delkristallina materialen inom standard konstruktionsplaster som har bäst slitstyrka. Vi erbjuder även PET +smörjmedel (PET TX) och har lägre friktion och är lämpliga som hjul med lägre yttryck samt glidande lister, skor m.m. PET TX är svagt gråaktig i färgen.

PET har goda krypegenskaper, formstabilt och låg fuktupptagning. PET lämpar sig väl där POM inte fungerar p.g.a. slitstyrka. Goda egenskaper att hålla snäva toleranser. Ra värdet vid bearbetning erbjuder livsmedelsgodkända applikationer med krav på Ra 0,8.

Användningsområden för etentereftalatplast: 

  • Kugghjul
  • Pumphus
  • Slitdetaljer
  • Bussningar
  • Lager
  • Hjul, rullar

Välkommen att kontakta oss för mer information!