Polyfenylenoxid (PPO) är en gulaktig plast, som kan modifieras med glasinbindning och lämpar sig för formsprutning och extrudering. Denna plast används ofta inom elindustrin, i pumpar, skovelhjul, köksmaskiner, spolstammar och vattenfilter. Fenylenoxidplasten har hög användningstemperatur, är dimensionsstabil, hydrolysbeständig och har god kryphållfasthet, m.m.

Polyfenylenoxid (PPO) har en bra balans mellan termiska, elektriska och mekaniska egenskaper, vilket gör den lämplig för en mängd olika applikationer, speciellt när några av dess utmärkta egenskaper kan användas till fullo. Jämfört med andra tekniska hartser har PPO ett högre motstånd mot värmedeformation och är tillgängligt till en lägre kostnad. PPO termoplaster har ett brett högpresterande temperaturområde från –40 till 130°C. Med låga fuktabsorptionsegenskaper uppvisar PPO exceptionella dielektriska egenskaper även i miljöer med hög temperatur och fuktighet. Polyfenylenoxid har hög styvhet såväl som drag- och böjhållfasthet med endast gradvis minskning av modul när temperaturen ökar.

PPO går under handelsnamnet Noryl®

Användningsområden för fenylenoxidplast:

  • Kopplingar
  • Ventiler
  • Länkarmar
  • Kontaktdon
  • Instrumentdetaljer

Välkommen att kontakta oss för mer information!