Polyfenylensulfid (PPS) med handelsnamnet Techtron® erbjuder den bredaste motståndskraften mot kemikalier av någon avancerad teknisk plast. De har inga kända lösningsmedel under 200°C (392°F) och erbjuder molekyltäthet mot ånga, starka baser, bränslen och syror. Minimal fuktabsorption och en mycket låg linjär värmeutvidgningskoefficient.

PPS är idealiska för exakta toleransbearbetade komponenter. Dessutom uppvisar PPS utmärkta elektriska egenskaper och är i sig flamskyddade enligt UL-94.

Techtron® HPV uppvisar utmärkt slitstyrka och låg friktionskoefficient. Till skillnad från förstärkta PPS-produkter är Techtron® PPS lätt att bearbeta till nära toleranser. Den är idealisk för strukturella applikationer i korrosiva miljöer eller som PEEK-ersättning vid lägre temperaturer. Techtron® 1000 är benvit till färgen medan Techtron® HPV är mörkblå.

Användningsområden för fenylensulfidplast:

  • Bussningar
  • Lager
  • Pumpdetaljer
  • Högtrycksdetaljer
  • Rullar
  • Hjul
  • Impellrar

Välkommen att kontakta oss för mer information!