Polyfenylensulfon (PPSU) ingår i termoplaster och är ett amorft material med  hög glasomvandlingstemperatur (Tg) och låg fuktabsorption.

Inom sulfonfamiljen (PSU och PES) är PPSU-materialet bättre i slaghållfasthet och kemisk beständighet. Vidare kan PPSU motståndskraftig mot förhöjd temperatur och kan ångsterilisering. Kemiska resistansen är god och är bland annat beständig mot rengörings- och desinfektionsmedel.