Polypropen är en propenplast, alltså en delkristallin plast, vilket bland annat innebär att den är tålig och lätt att färga till nästan vilken nyans som helst. Våra olika PP-plaster har olika egenskaper, bland annat olika färger, med varianter från transparent till mer täckande. Du kan läsa mer om de olika typerna här nedanför.

Polypropen – med egenskaper för livsmedel

Med undantag för eventuella tillval av färgämnen i produkterna tillsätts eller avges inga kemikalier, och därför är materialet godkänt för kontakt med livsmedel.

Propenplasten finns som homopolymer och sampolymer. De skiljer sig åt genom att sampolymeren PP-PE har en bättre slagseghet i kyla än vad homopolymeren har. Transmissionsförmågan är 55–90 %. Dess smältintervall ligger mellan 160 och 170° C.

 

Användningsområden för propenplast: 

  • Pumphus
  • Bränsletankar
  • Lister
  • Beklädnad i tankar
  • Pressplattor
  • Formplattor
  • Stansunderlägg

Vi kan allt som har med plast att göra, så om du har några frågor om PP-material, egenskaper hos PP-plast eller nästan vad som helst är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt material för ditt projekt.

 

Egenskaper polypropen PP

Eftersom polypropen är en stryktålig och giftfri plast med väldigt liten miljöpåverkan används den i många vardagliga sammanhang, som leksaker eller flaskor och andra förpackningar. Ännu större är dock användningen i industrin där PP och dess egenskaper fungerar perfekt i applikationer som pumphus, tankar, formplattor och mycket annat.