Polystyren (PS) finns som slagseg och tvärbunden variant och den tvärbundna varianten har mycket höga dielektriska egenskaper och hög motståndskraft mot strålning. Styrenplast ingår i amorfa plaster och är lättbearbetbart.

Materialet är styvt och det behåller styrkan stabilt upp till att det blir mjukt runt glasövergångstemperaturen. Det är hårt och känsligt för slag, vilket dock inblandning av gummi motverkar jämfört med ren PS.

Rexolite® 1422 är en värmehärdande tvärbunden polystyrensampolymer. Detta material har en kombination av goda fysikaliska och utmärkta elektriska egenskaper inklusive låga förluster och stabil dielektricitetskonstant vilket gör detta material lämpligt för mikrovågslinser såväl som precisionskomponenter.

Vanliga handelsnamn för PS är Q200.5 eller Rexolite 1422

Användningsområden för styrenplast:

  • Linser
  • Skyltar
  • Radio- och Elektronikkomponenter
  • Brickor
  • Distanser

Välkommen att kontakta oss för mer information!