Tvärbunden polystyren har mycket höga dielektriska egenskaper och hög motståndskraft mot strålning. Styrenplast ingår i amorfa plaster och är lättbearbetbart.