Polyvinylklorid (PVC) är färglös och kan infärgas i obegränsat med varianter. Den används till rör, kemikalieindustrin och kar, till exempel. PVC kräver vissa modifieringar när den bearbetas, då den i motsats till andra plastsorter innehåller stabilisatorer, smörjmedel och tillsatser. Vinylkloridplast har en transmissionsförmåga på 76 – 82 %.

Polyvinylklorid (PVC)  är en av de vanligaste plastsorterna och tillhör den enklaste mest användbara plasterna. Vi erbjuder tre olika varianter, styv PVC som kallas PVC-U (un-plastiserad), mjuk PVC kallas PVC-P (plastiserad) samt PVC-C (efterklorerad).

Hård och mjuk PVC har skilda egenskaper. Några av hård PVC plast egenskaper är att det är kemikalieresistent, är tåligt och har lång livslängd. Därför används det ofta till produkter som ska ha lång beständighet.

PVC är en amorf plast och är den termoplast som erbjuder bäst limförband.

Användningsområden för vinylkloridplast:

  • Maskinkomponenter
  • Rör
  • Kopplingar
  • Avloppsdetaljer
  • Hållare
  • Fixturer
  • Stativ

Välkommen att kontakta oss för mer information!