Den mjölkvita vinylidenflouridplasten ses i elektriska applikationer i flygplan, elmaskiner, elektriskt isoleringsmaterial och robotar. Denna typ av termoplast är lämplig för formsprutning och extrudering.