PVC-plast är färglös och kan infärgas i obegränsat med varianter. Den används till rör, kemikalieindustrin och kar, till exempel. PVC kräver vissa modifieringar när den bearbetas, då den i motsats till andra plastsorter innehåller stabilisatorer, smörjmedel och tillsatser. Vinylkloridplast har en transmissionsförmåga på 76 – 82 %.