Materialsortiment inom konstruktionsplast

Carlsson & Möller konstruktionsplaster kan ge dina produkter helt nya egenskaper och möjligheter.

Plaster kan delas in i tre kategorier med olika användningsområden.

Termoplaster kan vara både hårda och mjuka, och består av långa, fria polymerkedjor som lösgörs från varandra om värme tillförs. De kan därför smältas ner och återanvändas. För att plasten ska bli mjuk behöver den hettas upp tills polymersträngarna blir rörliga. Elaster består av långa, punktvis sammanbundna polymerkedjor som gör dem elastiska. Den tredje typen, härdplaster, är hårda och oelastiska med sammanflätade polymersträngar. Härdplaster behöver hettas upp betydligt mer än termoplaster och elaster för att deras polymerer ska kunna separeras.

Våra konstruktionsplaster är lämpade för maskinbearbetning genom traditionell spånbrytande bearbetning där svarvning och fräsning är den huvudsakliga bearbetningen. Vi genomför även sågning, hyvling, slipning och bockning av konstruktionsplaster och vi åtar oss att montera ihop konstruktionsplasten med andra material och metallbeslag m.m.

Vi ser oss som en partner än leverantör av konstruktionsplaster och vi åtar oss att vara en komplett helhetsleverantör.

Carlsson & Möller lagerför även olika typer av specialplaster för specifika ändamål. Med vår metalldetekterbara plast, MD-plast, är det möjligt att på magnetisk väg fånga upp eventuella lösa partiklar från maskinelement av konstruktionsplast i en processlinje.

En annan möjlighet erbjuder vår ATEX-godkända antistatiska konstruktionsplast. Denna förhindrar varaktigt uppbyggnaden av statisk elektricitet och därmed explosionsrisker vid hanteringen av organiska och syntetiska material.

Carlsson & Möller hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt

Carlsson & Möller har lång erfarenhet av att hjälpa företag utveckla och förbättra sina produkter. Vi erbjuder support från design och materialval till prototyper och färdiga komponenter. Allt fler företag inom framför allt områdena livsmedelsteknik, medicinteknik, bioteknik, energi/miljö samt tung processindustri vänder sig till oss för att nyttja vår kunskap och våra resurser.

Gå ner i vikt med Carlsson & Möller

Lätta konstruktioner innebär lägre energiförbrukning och minskad miljöbelastning. Konstruktionsplaster är här lösningen eftersom komponenter i dessa material kan göras upp till 80-85 procent lättare än komponenter i metall.

Termoplaster


Termoplaster är uppbyggda av linjära eller förgrenade polymerer som hålls ihop med hjälp av intermolekylära bindningar (van der Waals-bindningar, vätebindningar, dipolbindningar och jonbindningar). Termoplaster kan smältas utan att den kemiska strukturen bryts ned (till skillnad från härdplaster, som inte kan smältas utan att strukturen förstörs). Termoplaster samlas därför in för återvinning.

I princip kan en termoplast smältas och omarbetas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Dock bryts materialets långa molekylkedjor med tiden ned av värme, syre i luften, solbestrålning och kemiska föroreningar. Detta resulterar i att det får sämre och sämre egenskaper för varje omsmältning.

Delkristallina termoplaster

Polypropen PP

Detaljerad info

Polyeten PE

Detaljerad info

Polyamid PA

Detaljerad info

Polyetentereftalat PET

Detaljerad info

Polyoximetylen POM

Detaljerad info

Polytetrafluoreten PTFE

Detaljerad info

Polyvinylidenfluorid PVDF

Detaljerad info

Polyetereterketon PEEK

Detaljerad info

Polyfenylensulfid PPS

Detaljerad info

Polyeterimid PEI

Detaljerad info

Polyamidimid PAI

Detaljerad info

Polybenzimidazole PBI

Detaljerad info

Amorfa plaster

Polyfenylenoxid PPO

Detaljerad info

Polystyren PS

Detaljerad info

Polyphenylsulfon PPSU

Detaljerad info

Polysulfon PSU

Detaljerad info

Polyetersulfon PES

Detaljerad info

Polymetylmetakrylat PMMA

Detaljerad info

Polykarbonat PC

Detaljerad info

Polyvinylklorid PVC

Detaljerad info

Härdplaster


Härdplaster är ett polymer som är uppbyggd av tvärbundna molekyler i ett tredimensionellt nätverk. Man säger att materialet är förnätat. Härdplasternas molekylkedjor är genom förnätningen så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Materialet kan med andra ord inte smälta. En härdplast kan därför inte omformas genom upphettning, varför återvinningsmöjligheterna är begränsade jämfört med en termoplast. Härdplaster går dock att mala ner till flis eller pulver som sedan kan användas som utfyllnadsmaterial eller förstärkningsmaterial i nya produkter.

Fenol PF

Detaljerad info

Epoxi EP

Detaljerad info

Polyuretanplast PUR

Detaljerad info

Polyester UP

Detaljerad info

Silikon SI

Detaljerad info