Carlsson & Möller konstruktionsplaster kan ge dina produkter helt nya egenskaper och möjligheter.

Produkter kan göras mindre, lättare, hållbarare, smidigare och värmetåliga.

Med vår metalldetekterbara plast, MD-plast, är det möjligt att på magnetisk väg fånga upp eventuella lösa partiklar från maskinelement av konstruktionsplast i en processlinje.

En annan möjlighet etbjuder vår ATEX-godkända antistatiska konstruktionsplast. Denna förhindar varaktigt uppbyggnaden av statisk elektricitet och därmed explosionsrisker vid hanteringen av organiska och syntetiska material.

Carlsson & Möller hjälper dig hela vägen från idé till färdig produkt

Carlsson & Möller har lång erfarenhet av att hjälpa företag utveckla och förbättra sina produkter. Vi erbjuder support från design och materialval till prototyper och färdiga komponenter. Allt fler företag inom framför allt områdena livsmedel, läkemedel, bioteknik, energi/miljö samt tung processindustri vänder sig till oss för att nyttja vår kunskap och våra resurser.

Gå ner i vikt med Carlsson & Möller

Lätta konstruktioner innebär lägre energiförbrukning och minskad miljöbelastning. Konstruktionsplaster är här lösningen eftersom komponenter i dessa material kan göras upp till 80-85 procent lättare än komponenter i metall.

Larvfötter i plast minskar vikten på torvbrytningsmaskin

Lägre maskinvikt ger lägre yttryck så att maskinen inte sjunker ner i torven.

Linskivor i plast

Wirens livslängd ökar 2-6 ggr samtidigt som linpaketets vikt minskar, vilket är en stor fördel i mobila kranar.

Härdplaster


Härdplaster är ett polymer som är uppbyggd av tvärbundna molekyler i ett tredimensionellt nätverk. Man säger att materialet är förnätat. Härdplasternas molekylkedjor är genom förnätningen så starkt sammanflätade att de inte kan lösgöras från varandra genom uppvärmning. Materialet kan med andra ord inte smälta. En härdplast kan därför inte omformas genom upphettning, varför återvinningsmöjligheterna är begränsade jämfört med en termoplast. Härdplaster går dock att mala ner till flis eller pulver som sedan kan användas som utfyllnadsmaterial eller förstärkningsmaterial i nya produkter.

Epoxiplast EP

Detaljerad info

Esterplast UP

Detaljerad info

Fenolplast PF

Detaljerad info

Silikonplast SI

Detaljerad info

Uretanplast PUR

Detaljerad info

Termoplaster


Termoplaster är uppbyggda av linjära eller förgrenade polymerer som hålls ihop med hjälp av intermolekylära bindningar (van der Waals-bindningar, vätebindningar, dipolbindningar och jonbindningar). Termoplaster kan smältas utan att den kemiska strukturen bryts ned (till skillnad från härdplaster, som inte kan smältas utan att strukturen förstörs). Termoplaster samlas därför in för återvinning.

I princip kan en termoplast smältas och omarbetas till nya produkter ett obegränsat antal gånger. Dock bryts materialets långa molekylkedjor med tiden ned av värme, syre i luften, solbestrålning och kemiska föroreningar. Detta resulterar i att det får sämre och sämre egenskaper för varje omsmältning.

Amorfa plaster

Akrylplast PMMA

Detaljerad info

Etersulfonplast PES

Detaljerad info

Fenylenoxidplast PPO

Detaljerad info

Karbonatplast PC

Detaljerad info

Polyphenylsulfon PPSU

Detaljerad info

Polystyren PS

Detaljerad info

Sulfonplast PSU

Detaljerad info

Vinylkloridplast PVC

Detaljerad info

Delkristallina plaster

Acetalplast POM

Detaljerad info

Amidimidplast PAI

Detaljerad info

Amidplast PA

Detaljerad info

Benzimidazoleplast PBI

Detaljerad info

Etenplast PE

Detaljerad info

Etereterketonplast PEEK

Detaljerad info

Eterimidplast PEI

Detaljerad info

Fenylensulfidplast PPS

Detaljerad info

Fluorplast PTFE

Detaljerad info

Propenplast PP

Detaljerad info

Termoplastisk polyester PET

Detaljerad info

Vinylidenfluoridplast PVDF

Detaljerad info