Applikationsområde: Allmän industri Life-science/MedTech


Allmän fakta

Polyeterimid

Förkortning: PEI

Färg: Transparent bärnstensfärgad

Vanliga användningsområden: Används till produkter inom el-, elektronik-, fordons- och verkstadsindustri med högt ställda krav på temperaturbeständighet, dimensionsstabilitet och flammskydd. Klarar upprepad sterilisation. Finns även i LSG-kvalitet (Life Science Grade) för applikationer inom medicin, läkemedel och bioteknik.

Fördelar

 • Tål kontinuerligt +170°C i luft.
 • Låg rökutveckling vid brand.
 • Tål het ånga – kan steriliseras.
 • Bra kemikalieresistens.
 • Bra resistens mot spänningssprickbildning.
 • Flamsäker (V-0 klassad utan tillsatsmedel).
 • Hög dimensionsstabilitet.
 • Hög resistens mot UV- och mikrovågsstrålning samt gamma- och röntgenstrålar.
 • Finns även i livsmedelsgodkänd kvalitet.

Begränsningar

 • Tål ej basisk miljö (pH över 9).
 • Tål ej vissa klorerade kolväten.
 • Resistent mot freon-baserade rengöringsmedel, köldmedier . och gasformiga lösningsmedel.
 • Inte lämpligt som glidmaterial.