Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Epoxy, glasvävsarmerad

Förkortning: EP

Strukturformel: Härdplast baserad på kondensation av epiklorhydrin och besfenol-A, förnätad med diaminer eller andra härdare.

Färg: Ofärgad, transparent

Infärgningsmöjligheter: Goda

Vanliga användningsområden: EP GC 203 lämpar sig för elektriska applikationer, temperaturklass H (180 grader C)

Fördelar

 • Utomordentlig vidhäftning till andra material.
 • Väl avvägd kombination av elektriska, mekaniska och termiska egenskaper.
 • Nötningsbeständig.
 • Bättre resistens mot lösningsmedel och baser än polyester.
 • Kan bearbetas såväl med som utan både värme och tryck (kan gjutas).
 • Normalt styvt och hårt material men finns även som elastomer (gummi).
 • Dimensionsstabilt.
 • Ingen efterkrympning.
 • Mycket låg värmeutvidgning.

Begränsningar

 • Dålig resistens mot alkohol och vissa lösningsmedel
 • Härdning bör ske vid förhöjd temperatur för att erhålla bästa möjliga kemiska och mekaniska egenskaper.

Ladda ner dokument

Materialdatablad EP GC 203