Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Fenol, bomullsvävsarmerad

Förkortning: PF CC

Strukturformel: Nätverk framställt genom kondensation av fenol och formaldehyd.

Färg: Brun eller djupt röd (fenol)

Infärgningsmöjligheter: Begränsat till mörka färger.

Vanliga användningsområden: PF CC 201 standardmaterial för mekaniska applikationer så som pumpdetaljer, handtag, glidlager, rullar, spolstommar, elisolatorer, spjäll, el-industridetaljer. PF CC lämpar sig som granulat för formpressning, extrudering och formsprutning och kan bearbetas skärande i halvfabrikat.

Fördelar

  • Styvt material med goda allround egenskaper.
  • Hög dimensionsstabilitet vid belastning över ett brett
    temperatumråde.
  • Kemisk resistens mot vanliga lösningsmedel, svaga syror och de flesta tvättmedel.
  • Användes för formgods praktiskt taget alltid med fyll eller armeringsmedel av mycket varierande slag från trämjöl till glasväv.

Begränsningar

  • Infärgning endast med mörka färger.
  • Påverkas av starkt oxiderande syror och baser.
  • Benägenhet till bryggbildning vid höga elektriska spänningar.
  • Ej lämplig för utomhusbruk. Absorberar fukt i mindre mängd.