Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Fenol, pappersarmerad

Förkortning: PF CP

Strukturformel: Nätverk framställt genom kondensation av fenol och formaldehyd.

Färg: Brun eller djupt röd (fenol)

Infärgningsmöjligheter: Begränsat till mörka färger.

Vanliga användningsområden: PF CP 201 har högsta mekanisk styrka bland pappersarmerade fenolplasterna. Vidare har PF CP 201 goda elektriska egenskaper vid normal fuktighet.

Fördelar

 • Styvt material med goda allround egenskaper.
 • Hög dimensionsstabilitet vid belastning över ett brett
  temperatumråde.
 • Kemisk resistens mot vanliga lösningsmedel, svaga syror och de flesta tvättmedel.
 • Användes för formgods praktiskt taget alltid med fyll- eller armeringsmedel av mycket varierande slag från trämjöl till glasväv.

Begränsningar

 • Infärgning endast med mörka färger.
 • Påverkas av starkt oxiderande syror och baser.
 • Benägenhet till bryggbildning vid höga elektriska spänningar.
 • Ej lämplig för utomhusbruk.
 • Absorberar fukt i mindre mängd.

Ladda ner dokument

Materialdatablad PF CP 201