Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Polyuretan eterbaserad

Förkortning: PUR

Färg: Gulaktig/bärnsten

Infärgningsmöjligheter: Stora

Vanliga användningsområden: Slitdetaljer i pumpar och rör, kvarn- och siktinfordringar, plåtformningsunderlägg, tätningar, kopplingar

Fördelar

 • Hög nötningstålighet och slagseghet.
 • Goda utmattningsegenskaper vid låga frekvenser.
 • Stabila elektriska egenskaper i Giga-Hertz frekvensområdet.
 • Utmärkta dielektriska egenskaper mellan -270°C och +176°C.
 • Materialet är optiskt klart och kan poleras.
 • Dimensionsstabilt.
 • Mycket goda ljudöverföringsegenskaper.
 • Lätt att bearbeta mekaniskt.

Begränsningar

 • Vissa kvaliteter har begränsad hydrolysbeständighet.
 • Utvecklar rök och giftiga gaser vid brand.
 • Koncentrerade syror och baser är inte tillrådigt.