Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Silikon, glasvävsarmerad

Förkortning: SI

Strukturformel: Härdplast baserad på glasväv indränkt med silikonharts.

Färg: Vit, Ljusgrön

Infärgningsmöjligheter: Flera

Vanliga användningsområden: SI GC 202 lämplig för isolerande material för högfrekvens applikationer inom elindustrin. Används med fördel vid förhöjda temperaturer. Temperaturklass H (180 grader C)

Fördelar

 • Gedigna kunskaper om materialets framställning och dess användningsområden.
 • En överlag bättre användningsekonomi än vid användning av termoplaster (höga temperaturer).
 • Utomordentlig vidhäftning till andra material.
 • Hög dimensionsstabilitet.
 • Goda möjligheter till allt ifrån tunnväggiga till tjockväggiga konstruktioner.
 • Beroende på starka interna bindningar Si-O, erhåller materialet hög resistens mot temperatur, omgivningsmiljö och UV-strålning.

Begränsningar

 • Återvinning inte möjlig.
 • Kan inte omformas efter detaljframställning (ej varmformning).
 • Fuktupptag ger försämrade mekaniska egenskaper.
 • Mindre tålig mot slag.
 • Svårigheter till att erhålla hög ytfinhet.

Ladda ner dokument

Materialdatablad SI GC 202

Specifika egenskaper

Denna härdplast är tillverkad av glasväv indränkt med silikonharts. Materialet är styvt och tål höga temperaturer. Dessutom har materialet mycket god elektrisk isolationsförmåga, speciellt vid höga frekvenser. Observera att dess mekaniska styrka är något mindre än hos övriga glasvävslaminat.

Temperaturtåligheten är hög. Kontinuerlig användningstemperatur är ca +200ºC och materialet behåller i stort sina mekaniska och elektriska värden upp till denna temperatur.

En viss minskad styvhet kan uppstå vid kontinuerlig användning upp emot temperaturgränsen, vilket måste beaktas. Materialet kan utsättas för en temperatur på ca +240ºC under kort tid. Dess förmåga att motstå antändning är hög.

Vid applikationer som innebär exponering för mikrovågor- och RF -utrustningar för exempelvis medicinteknisk användning och livsmedelstillverkning, är materialet ett utmärkt val. Notera materialets låga tan D-värde, vilket innebär att materialet inte
värms vid högfrekvenstillämpningar.