Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Polyamid

Förkortning: PA

Färg: Vit, ogenomskinlig

Infärgningsmöjligheter: Stora

Vanliga användningsområden: Kugghjul, skruv, lager, propellrar, verktygsskaft, dörrhandtag, maskinkåpor, gevärskolvar, block, taljor, kabelisolering m.m.

Fördelar

 • Bra kombination av mekaniska och kemiska egenskaperutmattnings- och krypresistens nötningsresistent – används t ex till lager och kugghjul.
 • Kan användas till relativt höga temperaturer kontinueligt
  (speciellt värmestabiliserade kvalitet).
 • Polyamid 6 kan monomergjutas. Metoden lämpar sig för stora spänningsfria detaljer i korta serier.
 • Ofyllda PA är livsmedelsgodkända.

Begränsningar

 • Alla polyamider absorberar eller avger fukt (olika för olika typer).
 • Fukten verkar som ett mjukningsmedel och sänker draghållfastheten,
 • krypresistens och styvhet samtidigt som slagsegheten och komponentens dimensioner ökar.
 • De elektriska egenskaperna är starkt influerade av fuktinnehållet.
 • Längdutvidgningen varierar med temperatur och fuktinnehåll.
 • Polyamiderna angrips av starka mineralsyror och ättiksyra; de upplöses av fenoler. Vissa typer angrips av myrsyra.

Ladda ner dokument

Materialdatablad Ertalon LFX

Specifika egenskaper

Ertalon® LFX Gjuten kvalitét som modifierats genom tillsatts av olja. Detta ger ett material som kan användas osmort vid högre belastningar och där glidhastigheten är förhållandevis låg.