Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Polyamid

Förkortning: PA

Färg: Vit, ogenomskinlig

Infärgningsmöjligheter: Stora

Vanliga användningsområden: Kugghjul, skruv, lager, propellrar, verktygsskaft, dörrhandtag, maskinkåpor, gevärskolvar, block, taljor, kabelisolering mm.

Fördelar

  • Bra kombination av mekaniska och kemiska egenskaper, utmattnings- och krypresistens och nötningsresistent – används t ex till lager och kugghjul.
  • Kan användas till relativt höga temperaturer kontinueligt (speciellt värmestabiliserade kvalitet).
  • Polyamid 6 kan monomergjutas. Metoden lämpar sig för stora spänningsfria detaljer i korta serier.
  • Ofyllda PA är livsmedelsgodkända.

Begränsningar

  • Alla polyamider absorberar eller avger fukt (olika för olika typer).
  • Fukten verkar som ett mjukningsmedel och sänker draghållfastheten,
  • krypresistens och styvhet samtidigt som slagsegheten och komponentens dimensioner ökar.
  • De elektriska egenskaperna är starkt influerade av fuktinnehållet.
  • Längdutvidgningen varierar med temperatur och fuktinnehåll.
  • Polyamiderna angrips av starka mineralsyror och ättiksyra; de upplöses av fenoler. Vissa typer angrips av myrsyra.

Specifika egenskaper

PA 6G MOS2
PA 6G finns även med tillsats av MOS2 som ger materialet bättre självsmörjande egenskaper samt gör det hårdare.