Applikationsområde: Allmän industri Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyetentereftalat

Förkortning: PET-P

Färg: Vit

Infärgningsmöjligheter: Begränsade

Vanliga användningsområden: Kugghjul, bobbiner, kåpor, lager m.m.

Fördelar

 •  Hög styvhet och hårdhet.
 • Nötningsresistent och god kemikalieresistens.
 • Användbar vid förhöjd temperatur.
 • Goda dielektriska egenskaper som bibehålls vid hög temperatur och hög fukthalt.
 • Låg vattenabsorbtion.
 • Resistent mot sol och UV-strålning.
 • Låg friktion
 • Livsmedelsgodkänd.

Begränsningar

 • Begränsningar
 • Låg slagseghet vid brottanvisningar.
 • Uppladdas elektrostatiskt vilket medför att dammoch fettpartiklar lättare fastnar på materialet.
 • Tendens till skevning (sämre än PA, men bättre än PP).
 • Hydrolyskänslig.
 • Stor formkrympning om ej glasfiberfylld.