Applikationsområde: Allmän industri Life-science/MedTech Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyetereterketon

Förkortning: PEEK

Färg: natur/gråbrun och svart

Vanliga användningsområden: Applikationer där stora krav ställs på dimensionsstabilitet, utmattningshållfasthet, styrka och ringa risk för brand vid förhöjd temperatur.

Fördelar

 • Utmärkta slit- och glidegenskaper.
 • Mycket hög användningstemperatur (+250ºC kontinuerligt i luft).
 • Mycket hög tålighet i het vattenånga.
 • Låg brännbarhet (UL94 V-0).
 • Låg utveckling av rök och giftiga gaser.
 • Utmärkt kemikalieresistens och utmattningshållfastighet.
 • Hydrolysbeständig.
 • Tål bestrålning. Smältviskositeten är relativt låg.
 • Flamhärdigt.

Begränsningar

 • Högt pris.
 • Hög formkrypning.
 • Inte beständigt i svavelsyra.

Specifika egenskaper

PEEK 1000 / PEEK 1000 FG Detta material är tillverkat av ren PEEK-råvara således utan tillsatser och uppvisar den största segheten och slagtåligheten av samtliga PEEK-material. Steriliserbarheten är utmärkt vare sig man använder hetånga, torr luft, etylenoxid eller gammastrålar. Vissa specifika batcher ur råmaterialet som används vid tillverkning av halvfabrikat är godkända för kontakt med livsmedel enligt EU10/2011 (PEEK FG).