Applikationsområde: Magnetiskt detekterbart Allmän industri Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyetereterketon, metalldetekterbar

Förkortning: PEEK

Färg: Blå

Vanliga användningsområden: Applikationer där stora krav ställs på dimensionsstabilitet, utmattningshållfasthet, styrka och ringa risk för brand vid förhöjd temperatur.

Fördelar

 • Utmärkta slit- och glidegenskaper.
 • Mycket hög användningstemperatur (+250ºC kontinuerligt i luft).
 • Mycket hög tålighet i het vattenånga.
 • Låg brännbarhet (UL94 V-0).
 • Låg utveckling av rök och giftiga gaser.
 • Utmärkt kemikalieresistens och utmattningshållfastighet.
 • Hydrolysbeständig.
 • Tål bestrålning. Smältviskositeten är relativt låg.
 • Flamhärdigt.

Begränsningar

 • Högt pris.
 • Hög formkrypning.
 • Inte beständigt i svavelsyra.

Specifika egenskaper

Genom att man tillfört speciella additiver till plaster är dessa mottagliga för metalldetektorer och magnetiska avskiljare. Utmärkt för tillverkningslinjer med höga hastigheter och som kräver bra slitstyrka och höga driftstemperaturer. Tål temperaturer upp till +250°C. Utmärkt tålighet mot kemikalier samt hydrolysbeständighet, dvs klarar vattenånga och kylarvätska i höga/låga temperaturer och tryck. Kan även användas i varmt vatten eller ånga utan att de fysiska egenskaperna förändras.