Applikationsområde: Allmän industri Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyetereterketon

Förkortning: PEEK

Färg: blå

Vanliga användningsområden: Applikationer där stora krav ställs på dimensionsstabilitet, utmattningshållfasthet, styrka och ringa risk för brand vid förhöjd temperatur.

Fördelar

 • Utmärkta slit- och glidegenskaper.
 • Mycket hög användningstemperatur (+250ºC kontinuerligt i luft).
 • Mycket hög tålighet i het vattenånga.
 • Låg brännbarhet (UL94 V-0).
 • Låg utveckling av rök och giftiga gaser.
 • Utmärkt kemikalieresistens och utmattningshållfastighet.
 • Hydrolysbeständig.
 • Tål bestrålning. Smältviskositeten är relativt låg.
 • Flamhärdigt.

Begränsningar

 • Högt pris.
 • Hög formkrypning.
 • Inte beständigt i svavelsyra.

Specifika egenskaper

PEEK TX / PEEK TX FG Detta material ur PEEK-familjen är specifikt utvecklat för användning vid livsmedelstillverkning. Liksom PEEK 1000, är detta material modifierat för ökad nötningsresistens och slitstyrka och har ett godkännande för kontakt med livsmedel. Materialet är speciellt lämpligt för användning som lagermaterial och nötningsyta i temperaturintervallet från +100°C till +200ºC.