Applikationsområde: Allmän industri Life-science/MedTech Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polykarbonat

Förkortning: PC

Färg: Klar, färglös

Infärgningsmöjligheter: Obegränsade

Vanliga användningsområden: Pumphjul, skyddshjälmar, glas, skyddsglas, starkströmsarmaturer, kontaktlinser m.m.

Fördelar

 • Extremt hög slagseghet, även vid låga temperaturer.
 • Dimensionsstabilt material.
 • Utmärkta dielektriska egenskaper.
 • God krypresistens i torr luft.
 • Kan armeras (t ex med glasfiber).
 • Resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (utan metanol), animaliska och vegetabiliska oljor och fetter.
 • God utomhusbeständighet.
 • Transparent.

Begränsningar

 • Kan ej användas kontinuerligt i varmvatten över +60°C.
 • Dåligt repmotstånd (olika).
 • Angrips av oxiderande syror, baser, ammoniak, metanol, aromatiska och klorerade kolväten.
 • Känslig för brottanvisningar och mikrosprickbildning.
 • Svårt att formspruta, bl. a måste det hållas torrt.
 • Om fuktigt material formsprutas blir detaljen mycket spröd.