Applikationsområde: Allmän industri Life-science/MedTech Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyfenolsulfon

Förkortning: PPSU

Färg: svart, off-white

Vanliga användningsområden: Medicintekniska produkter, ångautoklaver, tand- och kirurgiska instrument, vätskeapplikationer, elektronisk utrustning, enheter som måste stå emot lödtemperaturer.

Fördelar

 • Kontinuerlig servicetemperatur i luft +180°C
 • Lämplig för upprepad ångsterilisering
 • Utmärkt dimensionsstabil
 • Hög styvhet i ett stort temperaturområde
 • Mycket hög slagstyrka
 • Fysiologiskt inert (lämplig för matkontakt)
 • Mycket bra motstånd mot hög energistrålning (gamma- och röntgenstrålar)
 • Goda elektriska isolerande och dielektriska egenskaper

Begränsningar

 • Våglängdsberoende UV-känslighet speciellt vid längre tids exponering
 • Känslig för spänningssprickbildning vid bearbetning
 • Känslig för klorerade kolväten (ex. kloroform), estrar, aromatiska kolväten (ex. bensen) och ketoner (ex. aceton).