Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Polystyren

Förkortning: PS

Färg: Transparent, färglös

Vanliga användningsområden: Komponenter inom elektriska utrustningar för UHF och VHF samt som isolator för microvågor.

Fördelar

 • Konstant permittivitet upp till 500 Ghz.
 • Hög elektrisk isolationsförmåga.
 • Hög tålighet mod joniserande strålning.
 • Hög dimensionsstabilitet.
 • Användningstemperatur från -60ºC till +100ºC.
 • Mycket låg utgasning.
 • Låg vattenabsorption.
 • Transmission i det synliga området jämförbart med PMMA.
 • Mycket låg förlustvinkel tangens-delta.

Begränsningar

 • Känsligt för exponering av kyla och solljus.
 • Begränsad slagtålighet, mekaniskt svagt, sprickbenäget.
 • Låg resistens mot lösningsmedel.
 • Låg mjukningstemperatur.
 • Låg resistens mot oljor och lösningsmedel.

Ladda ner dokument

Materialdatablad PS slagtålig