Applikationsområde: Allmän industri Life-science/MedTech


Allmän fakta

Polysulfon

Förkortning: PSU

Färg: klar, svagt brunfärgad

Vanliga användningsområden: Elektriska kontakter, polstommar (el), datamaskindelar, elektromaskinkomponenter, motorrumsdetaljer (bil), rör för höga temperaturer och kemikalier, komponenter till mjölkoch diskmaskiner, kaffekokare.

Fördelar

 • Hög krypresistens.
 • Hög dimensionsstabilitet.
 • Tål temperaturer kontinuerligt upp till +150°C.
 • Tål kontinuerligt -50ºC i lågtemperaturtillämpningar.
 • Hög resistens mot påverkan av gamma- och röntgenstrålar.
 • Hög motståndskraft mot nedbrytning i het ånga (sterilisering).
 • Resistent mot syror, baser, alkaliföreningar, salter, tvättmedel, oljor och alkoholer.
 • Goda elektriska egenskaper.

Begränsningar

 • Angrips långsamt av starka oxiderande syror.
 • Ett flertal organiska lösningsmedel såsom aceton, etylacetat, och koltetraklorid kan orsaka sprickbildning.
 • Olämplig för nötande applikationer.