Allmän fakta

Polytetrafluoreten

Förkortning: PTFE

Färg: Vit

Vanliga användningsområden: Elektriska applikationer i flygplan, robotar, elmaskiner, packningar, rör, filter, självsmörjande lager, beläggning i kokkärl, folie, ytbeläggning i kemisk apparatur, elektriskt isolermaterial, m.m.

Fördelar

 • Hög kemikalieresistens.
 • Angrips ej av syror, baser och de flesta organiska lösningsmedel.
 • Tål upp till +260°C kontinuerligt.
 • Segt vid låga temperaturer ned till -160°C. • Lägst friktion av alla plaster.
 • Bryts ej ner av UV-strålning. • Angrips ej av mikroorganismer.
 • Goda elektriska och dielektriska egenskaper.
 • Mycket låg vattenabsorption.

Begränsningar

 • Hög smältviskositet gör materialet svårarbetat.
 • Dålig krypresistens.
 • Hög densitet relativt andra plaster.
 • Angrips av smälta alkaliemetaller, fluorgas, syrediflurid och klor-trifluorid (utom PTFE).
 • Låg nötningsresistans.
 • Begränsad lastupptagningsförmåga.

Ladda ner dokument

Materialdatablad PTFE+CF10