Applikationsområde: Allmän industri Livsmedelsindustri


Allmän fakta

Polyvinylidenfluorid

Förkortning: PVDF

Färg: Mjölkvit

Vanliga användningsområden: Elektriska applikationer i flygplan, robotar, elmaskiner, packningar, elektriskt isoleringsmaterial m.m.

Fördelar

 • Hög kemikalieresistens.
 • Hög temperaturtålighet ca +150°C.
 • Angrips ej av syror, baser och de flesta organiska lösningsmedel.
 • Bryts ej ner av UV-strålning.
 • Angrips ej av mikroorganismer.
 • Goda elektriska och dielektriska egenskaper.
 • Mycket låg vattenabsorption.

Begränsningar

 • Dålig krypresistens.
 • Hög densitet relativt andra plaster.
 • Angrips av smälta alkaliemetaller, fluorgas, syrediflurid och klor-trifluorid.
 • Låg nötningsresistens.
 • Begränsad lastupptagningsförmåga.