Applikationsområde: Allmän industri


Allmän fakta

Polyvinylklorid

Förkortning: PVC

Färg: Grå

Infärgningsmöjligheter: Nästan obegränsade

Vanliga användningsområden: Rör, kar för kemikalieindustrin m m.

Fördelar

  • Hög kemikalieresistens.
  • Styv PVC har god dimensionsstabilitet.
  • Lätt att limma.

Begränsningar

  • Tenderar att brytas ner vid förhöjd temperatur (avger saltsyra vid brand).
  • Snävt temperaturområde max +60°C (normalt).
  • Styvt och sprött vid låga temperaturer.
  • Relativt hög densitet i förhållande till andra termoplaster.
  • Benägenhet att angripas mikrobiologiskt. Attackeras av ketoner.
  • Vissa kvaliteter sväller eller angrips av klorerade eller aromatiska kolväten.

Ladda ner dokument

Materialdatablad PVC-U