Allmän fakta

Polypropen

Förkortning: PP

Färg: Vit, färglös

Infärgningsmöjligheter: Obegränsade

Vanliga användningsområden: Flaskor, höljen till köksmaskiner, rattar, dörrhandtag, medicin- och kosmetikaförpackningar m.m.

Fördelar

 • Relativt hög utmattningshållfasthet.
 • Styvare än PEHD.
 • Bibehåller sina mekaniska egenskaper bättre vid höga temperaturer än PEHD.
 • Utmärkta dielektriska egenskaper.
 • Låg densitet (flyter).
 • Kemikalieresistens liknande polyetenets, men ej samma benägenhet till spänningssprickbildning pga. omgivande medium.
 • Armerade kvaliteter har en styvhet liknande ofyllt nylon men till ett lägre pris.
 • Mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls även i vatten.
 • Giftfria kvaliteter kan ångsteriliseras.

Begränsningar

 • Blir spröd under -20°C.
 • Bryts ned av UV-strålning om det ej är stabiliserat.
 • Attackeras av oxiderande syror.
 • Värmestabiliteten nedsätts vid kontakt med koppar.
 • Lättare att limma ihop med andra material, såsom trä och aluminium än med sig själv.

Specifika egenskaper

Genom att modifiera PP kan man erhålla ett material som klarar temperaturer under fryspunkten för vatten (PP-Copolymer).