Carlsson & Möller är en ledande leverantör av konstruktionsplast som täcker ett brett område av applikationer och branscher. Denna katalog innehåller vårt huvudsakliga lagersortiment av plattor, rör och stänger.

Materialen är klassade och godkända enligt gällande internationella regler

På begäran kan vi leverera materialen med gällande kontrollintyg (SS-EN 10204), som omfattar identitets-, kvalitets- och provnings-intyg för full spårbarhet i alla led.

Materialen tillverkas enligt GMPs riktlinjer

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel tillverkas enligt EG-förordningen 2023/2006 (Good Manufacturing Practice) avseende säker miljö och ren hantering. Likaså säkerställs kraven på spårbarhet genom märkning och dokumentation.

Effektivisera med formatsågat och halvfabrikat

Material kan mot ett tillägg fås formatsågat enligt önskemål. På så sätt minskas spillet och kostnader för transport, hantering och lagerhållning. Vi levererar även halvfabrikat och bearbetat material som omfattar skärning, fräsning, slipning, hyvling, borrning och avspänningshärdning.

Produktpärm